Sep. 30th Price of hot rolled strips in major cities in China

Sep. 30th Price of hot rolled strips in major cities in China

10-05 28

 Sep. 30th Price of hot rolled strips in major cities in China


Table 1: Sep. 30th Price of hot rolled strips in major cities in China

Hot Rolled Steel Strips

Shanghai

Hangzhou

Wuxi

Guangzhou

Ningbo

Laiwu

Tianjing

Tangshan

Wuhan

Chengdu

Chongqing

2.5mm*232 strips

3830

3820

3770

3830

3830

3740

-

3660

3860

3930

3990

Price Up/down

↑10

↑20

↑10

↑20

↑20

↑10

-

↑10

-

-

-

3.5mm*685 strips

3730

3830

3740

3880

3830

3680

3710

3660

3850

3850

3980

Price Up/down

-

↑20

↑10

↑20

↑20

↑10

↑20

-

-

-

-

 

The average price of 2.5mm*232 steel strips in 11 major markets nationwide was 3,826 yuan/ton(about USD546.58/MT), up by 11 yuan/ton(about USD1.57/MT) from the previous trading day.

The average price of 3.5mm*685 steel strips in 12 major markets nationwide was 3,802 yuan/ton(about USD543.14/MT), up 10 yuan/ton(about USD1.43/MT) from the previous trading day.